Izjava o etici i zloupotrebi časopisa

Časopis Život i škola zalaže se za etičnost u izdavaštvu i kvalitetu članaka, stoga se očekuje poštivanje normi etičkog ponašanja od strane svih uključenih: autora, urednika, recenzenata i izdavača. Prije slanja ili recenziranja članka pročitajte našu Izjavu o izdavačkoj etici i nesavjesnom postupanju.

Izjava o etici temelji se na COPE-ovim Smjernicama dobre prakse za urednike časopisa.


Dužnosti urednika

Odlučivanje o objavljivanju

Dužnost je glavnog urednika časopisa odlučivanje o tome koji će članci upućeni časopisu biti objavljeni. Pri tome se može voditi uređivačkom politikom Odbora, a njegove odluke mogu biti određene i važećim zakonskim propisima koji se odnose na klevetu, kršenje autorskih prava i plagiranje. Glavni se urednik može konzultirati s drugim urednicima ili recenzentima.

Poštenje

Predani će se članci uvijek recenzirati u odnosu na intelektualni sadržaj bez obzira na rasu, spol, seksualnu orijentaciju, vjerska uvjerenja, etničko porijeklo, državljanstvo ili političke stavove autora.

Povjerljivost

Glavni urednik i uređivački odbor časopisa ne smiju nikome otkrivati ikakve informacije o predanom članku osim u slučaju potrebe autoru članka, recenzentima, potencijalnim recenzentima, drugim savjetnicima časopisa ili izdavaču.

Otkrivanje informacija i sukob interesa

Neobjavljene materijali koji su otkriveni u predanome članku, urednik ne smije upotrijebiti u svome istraživanju bez pisanog odobrenja autora.


Dužnosti recenzenata

Doprinos odlukama urednika

Recenziranje koje provode recenzenti koji su po znanstvenom statusu jednaki autoru pomaže uredniku da donese odluku o objavljivanju, a komunikacijom uredništva i autora može također pomoći autoru u usavršavanju rada.

Promptnost

Ukoliko se izabrani recenzent osjeća nekvalificiranim za recenziranje istraživanja opisanog u upućenom mu članku ili je svjestan da neće stići  recenzirati članak u vremenskome roku, treba o tome obavijestiti urednika i izuzeti  se od postupka recenziranja.

Povjerljivost

Sve članke primljene radi recenziranja potrebno je tretirati kao povjerljive dokumente. Ne smije ih se pokazivati drugima ili raspravljati o njima osim kada to odobri urednik.

Pravilo objektivnosti

Recenziranje se treba provoditi objektivno. Kritiziranje autora na osobnoj razini smatra se neprimjerenim.  Primjedbe recenzenata trebaju biti jasno izražene i argumentirane.

Priznavanje izvora

Recenzenti trebaju prepoznati relevantne objavljene radove koje autori koriste, ali ne navodi njihov izvor. Uz svako pozivanje na prethodno objavljeno zapažanje, derivaciju ili argument potrebno je navesti relevantni citat. Recenzenti također trebaju ukazati uredniku na postojanje značajne sličnosti ili preklapanja sadržaja članka koji je u pitanju i nekog već objavljenog rada o kojemu imaju saznanja.

Otkrivanje informacija i sukob interesa

Povlaštene informacije ili zamisli do kojih se dođe u postupku recenziranja moraju se držati u tajnosti i ne smiju se koristiti za osobnu korist. Recenzenti ne bi trebali prihvaćati na recenziju radove za koje bi bili u sukobu interesa ako su na bilo koji način povezani s autorima, tvrtkama ili institucijama koje imaju veze s radom.


Dužnosti autora

Pravila pisanja

Autori koji opisuju izvorno znanstveno istraživanje  trebaju izložiti točan opis obavljenog posla, kao i objektivnu raspravu o značaju toga istraživanja. Obrađivani podatci trebaju biti točno navedeni u radu. Rad treba sadržavati dovoljno pojedinosti i referenci kako bi omogućio drugima da repliciraju istraživanje. Tvrdnje koje su lažne ili namjerno netočne predstavljaju neetično ponašanje i neprihvatljive su.

Pristup i čuvanje podataka

Autori se mole da omoguće uredniku uvid u neobrađene podatke vezane za rad. Također trebaju biti spremni omogućiti javni pristup tim podatcima (sukladno s ALPSP-STM izjavi o podatcima i bazama podataka), ako je to moguće, i trebaju čuvati te podatke razuman vremenski period nakon objavljivanja članka.

Originalnost i plagiranje

Autori se trebaju pobrinuti da je njihov članak u potpunosti originalan, te da, ukoliko su koristili rad ili pojedine tvrdnje drugih autora to primjereno naznače kao citat ili parafrazu.

Višestruko, suvišno ili istovremeno objavljivanje

Autor ne bi trebao općenito objavljivati članke koji u suštini opisuju isto istraživanje u više od jednog časopisa ili primarnoj publikaciji. Predaja članka u više od jednog časopisa u isto vrijeme predstavlja neetično ponašanje i smatra se neprihvatljivim.

Priznavanje izvora

Korektno pozivanje na radove drugih autora mora uvijek biti navedeno. Autori bi se trebali pozivati na publikacije koje su utjecajne u području njihova istraživanja.

Autorstvo rada

Autorstvo je potrebno ograničiti na one koji su značajno doprinijeli koncepciji, nacrtu, provedbi i interpretaciji istraživanja koje se opisuje u članku. Svi koji su značajno doprinijeli trebaju biti navedeni kao suautori. Kada postoje drugi koji su sudjelovali u određenim važnim aspektima istraživačkog projekta, trebaju im se priznati zasluge ili ih nabrojati kao suradnike. Autor koji predaje rad i s kojim se vrši korespondencija treba osigurati da na radu budu uključeni svi primjereni suautori, a isključeni svi neprimjereni suautori. Osim toga, treba se pobrinuti da su svi suautori vidjeli i odobrili konačnu verziju rada te se složili da se rad uputi na objavljivanje.

Otkrivanje informacija i sukob interesa

Svi autori trebaju u članku navesti bilo kakav sukob interesa, financijske ili druge prirode, za koje se može tvrditi da utječu na rezultate ili njihovu interpretaciju u članku. Svi izvori financijske potpore istraživačkome projektu trebaju biti otkriveni/objavljeni.

Bitne pogreške u objavljenim radovima

Kada autor otkrije značajnu pogrešku ili netočnost u njegovu objavljenom radu, obveza je autora žurno obavijestiti urednika časopisa ili izdavača i surađivati s urednikom kako bi se rad povukao i ispravila pogreška.