Efekt suvremene interpretacije narodnih epskih pjesama na uspješnost bogaćenja rječnika

NazivEfekt suvremene interpretacije narodnih epskih pjesama na uspješnost bogaćenja rječnika
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2018
AutoriLaketa, S.
ČasopisŽivot i škola
Godište64
Broj2
Početna stranica157
Označavanje stranica157-165
Datum objavljivanja12/2018
Vrsta radaPrethodno priopćenje
ISSN1849-0972
Ključne riječibogaćenje rječnika, klasifikacija pojmova sličnosti i razlika
Abstract

Ovaj rad sastoji se od dva dijela: teoretskog i istraživačkog. U teoretskom dijelu rada analiziran je utjecaj narodnih epskih pjesama na bogaćenje rječnika kroz suvremenu interpretaciju narodne epske pjesme. Cilj istraživanja usmjeren je na efekte suvremene interpretacije narodne epske pjesme na postignuća iz verbalnog testa klasifikacije pojmova sličnosti i razlika. Uzorak eksperimentalnog istraživanja čini 284 učenika u OŠ Vuk Karadžić, Vlasenica, koji su imali sate srpskog jezika i književnosti na tradicionalan i na moderniziran način. Uspoređujući rezultate na testu klasifikacije pojmova sličnosti i razlika, utvrđeno je da postoje statistički značajne razlike između učenika različitog spola i pripadnosti eksperimentalnoj ili kontrolnim skupinama.

URLhttps://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=329503
DOI10.32903/zs.64.2.11
Oznaka recenzijeRefereed