Problematika nastave glazbe u Hrvatskoj u stručnim časopisima druge polovice 19. stoljeća

NazivProblematika nastave glazbe u Hrvatskoj u stručnim časopisima druge polovice 19. stoljeća
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2018
AutoriKošta, T.
ČasopisŽivot i škola
Godište64
Broj2
Početna stranica113
Označavanje stranica113-121
Datum objavljivanja12/2018
Vrsta radaPregledni rad
ISSN1849-0972
Ključne riječiglazbena pedagogija, nastava glazbe, pjevanje, stručni časopisi, Vjenceslav Novak
Abstract

Nakon građanske revolucije 1848. godine i buđenja nacionalne svijesti u jeku borbe malih naroda za samostalnost, kao i za službenu uporabu narodnog jezika, u škole se uvodi glazba kao obvezan predmet pod nazivom pjevanje. U tom razdoblju nastaju prve pjesmarice, udžbenici i priručnici na hrvatskom jeziku. To je razdoblje institucionalne reforme školstva u kojem bilježimo donošenje važnih školskih zakona koji su postavili temelj za razvoj nacionalnog školstva. U Hrvatskoj su na nastavu glazbe posebno utjecali Prvi školski zakon iz 1874. i Drugi školski zakon iz 1888. godine. U tom kontekstu analizirat ćemo objave u tadašnjim stručnim časopisima koje su povezane s problematikom nastave glazbe u osnovnoj školi. 
Stožerni pedagoški časopis u to vrijeme u Hrvatskoj bio je Napredak, stoga u njemu nalazimo najviše stručnih objava. Postojali su i drugi časopisi kao što su Prosvjeta, Smilje, Školski prijatelj i Hrvatski učitelj, ali u njima gotovo ne nalazimo nijedan članak o nastavi glazbe. Spomenut ćemo i godišnja Izvješća Kraljevske preparandije u Zagrebu u kojima je Vjenceslav Novak, najistaknutiji glazbeni pedagog druge polovice 19. stoljeća, pisao stručne objave koje ćemo analizirati kao i probleme s kojima su se susretali glazbeni pedagozi i praktičari tog vremena.

URLhttps://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=329494
DOI10.32903/zs.64.2.8
Oznaka recenzijeRefereed