Povezanost doživljaja školske klime i strategija učenja učenika osnovne škole

NazivPovezanost doživljaja školske klime i strategija učenja učenika osnovne škole
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2018
AutoriGudelj, L. Buljan
ČasopisŽivot i škola
Godište64
Broj2
Početna stranica27
Označavanje stranica27-39
Datum objavljivanja12/2018
Vrsta radaPrethodno priopćenje
ISSN1849-0972
ISBN Number1849-0972
Ključne riječiškolska klima, školski uspjeh, strategije učenja
Abstract

Cilj istraživanja bio je utvrditi povezanost između percepcije školske klime i uporabe strategija učenja kod učenika u osnovnoj školi. U istraživanju je sudjelovalo 407 učenika prosječne dobi od 12 godina. Korišteni su instrumeni Hrvatski upitnik školske klime za učenike (HUŠK-U, Velki, Kuterovac Jagodić i Antunović, 2012) i Skala strategija učenja (SSU, Lončarić, 2014). Utvrđene su razlike u percepciji školske klime s obzirom na spol učenika, razred koji pohađaju i školski uspjeh na kraju prethodne školske godine. Postoje statistički značajne razlike u korištenju strategija učenja s obzirom na uspjeh kojim su učenici završili prethodnu školsku godinu. Vrlo dobri i odlični učenici mnogo više koriste dimenziju Ciklus metakognitivne kontrole učenja i Duboko kognitivno procesiranje, a Površinsko kognitivno procesiranje značajno manje koriste učenici koji su postigli odličan uspjeh od onih koji su postigli dovoljan ili dobar uspjeh. Utvrđeno je da uporaba različitih strategija učenja predviđa doživljaj školske klime učenika te da se 32,7% varijance doživljaja školske klime može objasniti uporabom strategija učenja. Svaki prediktor, tj. svaka dimenzija strategija učenja daje značajan jedinstven doprinos modelu, a Ciklus metakognitivne kontrole učenja pokazao se najboljim prediktorom doživljaja školske klime.

URLhttps://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=329456
DOI10.32903/zs.64.2.2
Oznaka recenzijeRefereed