Skala samoprocjene socijalnog ponašanja adolescenata

NazivSkala samoprocjene socijalnog ponašanja adolescenata
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2018
AutoriVlah, N., Lončarić D., & Vorkapić S. Tatalović
ČasopisŽivot i škola
Godište64
Broj2
Početna stranica13
Označavanje stranica13-26
Datum objavljivanja12/2018
Vrsta radaIzvorni znanstveni članak
ISSN1849-0972
ISBN Number1849-0972
Ključne riječiadolescenti, metoda semantičkog diferencijala, samoprocjena ponašanja, učenici strukovnih škola
Abstract

Cilj je konstruirati i predložiti Skalu samoprocjene socijalnog ponašanja adolescenata koja koristi semantički diferencijal, a struktura skale pokušat će se replicirati u glavnom istraživanju. Metoda semantičkog diferencijala korištena je uz oslon na postmodernistički koncept refleksivne projekcije osobnosti. U predistraživanju s 300 učenika strukovnih škola (58% muških; od 15 do 19 godina, M=16.06, SD=0.96) utvrđena su ukupno 64 para pridjeva koji su utemeljeni u implicitnim teorijama ličnosti. Faktorska struktura provjerena je eksploratornom faktorskom analizom i odabrane su čestice koje čine supskale zadovoljavajućih metrijskih karakteristika: Konvencionalnost, Samoisticanje i Socijabilnost. Struktura skale replicirana je u glavnom istraživanju provedenom s 1125 učenika strukovnih škola (63% muških; 15 do 18 godina, M= 16.46, SD=1.01). Uočene su relativno visoke prosječne vrijednosti rezultata na svim supskalama. Interkorelacije su među supskalama visoke i pozitivne što upućuje na povezanost promatranih samoprocjena. Utvrđeno je da adolescentice imaju statistički značajno viši rezultat na Konvencionalnosti i Socijabilnosti od adolescenata. Analiza razlika po dobnim skupinama ukazuje da skupina sedamnaestogodišnjaka ima najniže prosječne rezultate na sve tri supskale. U raspravi se interpretiraju dobivene dimenzije samoprocjene ponašanja adolescenata te se impliciraju mogućnosti uporabe dobivenih rezultata u savjetodavnom radu u strukovnim školama.

URLhttps://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=329445
DOI10.32903/zs.64.2.1
Oznaka recenzijeRefereed