Nove paradigme shvaćanja djeteta, kvalitete djetinjstva i kvalitete institucionalizacije djetinjstva

NazivNove paradigme shvaćanja djeteta, kvalitete djetinjstva i kvalitete institucionalizacije djetinjstva
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2018
AutoriLozančić, A. Jurčević
ČasopisŽivot i škola
Godište64
Broj1
Početna stranica11
Označavanje stranica11-17
Datum objavljivanja07/2018
Vrsta radaPregledni rad
ISSN1849-0972
Ključne riječidijete, institucionalizacija djetinjstva, obitelj, suvremeno djetinjstvo
Abstract

Prema suvremenom shvaćanju dijete je cjelovito biće, ono je aktivni subjekt vlastitoga odgoja i obrazovanja, znatiželjno je i kompetentno biće koje ima raznovrsne interese, mogućnosti, znanja, razumijevanja i koje, vođeno prirođenom znatiželjom, istražuje svijet oko sebe i aktivno stječe znanja. Te nove paradigme utjecale su na izmjenu shvaćanja djeteta i njegovoga djetinjstva koje nije samo pripremna faza za budući život već je životno razdoblje koje ima svoje vrijednosti i kulturu. Djetinjstvo je proces koji se kontekstualizira i uvijek je u relaciji s određenim prostorom, vremenom i kulturom te se razlikuje s obzirom na različitost uvjeta i kulture u kojima se ostvaruje. Upravo položaj djeteta, koji su osmislili odrasli, odražava se na cjelokupni odgoj i obrazovanje djeteta, te postaje odlučujući činitelj u određivanju njegovog društvenog i etičkog identiteta. U ovom radu problematiziraju se temeljna stajališta o djetetu i njegovom djetinjstvu, odgoju, razvoju i obrazovanju u obiteljskom i institucionalnom okruženju.

URLhttps://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=320596
DOI10.32903/zs.64.1.1
Oznaka recenzijeRefereed