Glavna i odgovorna urednica

Prof. dr. sc. Anđelka PekoDr. sc. Anđelka Peko (r. 1953. godine) je redovita profesorica u trajnom zvanju na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje pedagogija, grana didaktika. Godine 1976. diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu na studiju pedagogije i psihologije. Magistrirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1985. godine (područje pedagogije, tema Utjecaj komunikacije u nastavi na anksioznost učenika u trećim razredima srednje škole). Godine 1993. doktorirala je na istom Fakultetu (područje pedagogije, tema Efikasnost eksperimentalnog programa simetričnosti nastavne komunikacije).

Njezin je znanstveni interes usmjeren na proučavanje obrazovanja, osobito na promjene u nastavi kao najorganiziranijem dijelu obrazovanja, suvremenu nastavu, položaj učenika u nastavi i izvan nastave, obrazovanje učitelja i unaprjeđivanje kvalitete sveučilišne nastave. Rezultat su njezina sustavnog proučavanja znanstvene studije, znanstvena poglavlja i znanstveni radovi o pojedinim važnim temama. Objavila je kao suautorica pet monografija i sedamdesetak znanstvenih radova. Suatorica je udžbenika za hrvatski jezik za učenike mlađe školske dobi (Zlatni dani, Moja staza), a sa studentima učiteljskog studija kontinuirano objavljuje knjige za djecu.

Oblikovala je nove sveučilišne studijske programe i aktivno sudjelovala u njihovoj izradi ugrađujući u njih nove kolegije didaktičke prirode. Svojim je dugogodišnjim nastavnim, stručnim i znanstvenim radom unaprijedila pristup i metode nastavnog djelovanja. Aktivno je sudjelovala u realizaciji osam domaćih znanstvenih projekata, od toga je bila voditeljicom triju projekata.

Od 2006. - 2013. godine radila je kao dekanica Učiteljskog fakulteta u Osijeku. U akademskoj 2013./2014. godini bila je prorektorica za nastavu i studente Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Više informacija dostupno je na: http://wt.foozos.hr/odsjek-za-cjelozivotno-obrazovanje/andelka-peko