Glavna i odgovorna urednica

Dr. sc. Vesnica Mlinarević 

Diplomirala je na Pedagoškom fakultetu u Osijeku na studiju predškolskog odgoja i studiju pedagogije te stekla dva zvanja, odgojitelja i profesora pedagogije. Magistrirala je 2004. a doktorirala 2006. u području društvenih znanosti, polje pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom Slobodno vrijeme kao prediktor poremećaja u ponašanju učenika. Radila je u Centru za predškolski odgoj Osijek, Agenciji za odgoj i obrazovanje kao savjetnica, kao vanjska suradnica na Pedagoškom fakultetu, a 2001. stalno se zapošljava kao predavač na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, tadašnjoj Visokoj učiteljskoj školi.

Od 2006. je docentica, 2012. je izabrana u zvanje izvanredne profesorice, a 2017. u zvanje redovite profesorice. Predaje kolegije Pedagogija, Obiteljski odgoj i suradnja s roditeljima, Vođenje odgojno-obrazovne ustanove, Izvannastavne aktivnosti u školskom kurikulumu, Nastavna komunikacija i Integrirani predškolski kurikulum I. Od 2013. predaje na Poslijediplomskom sveučilišnom studiju Pedagogija i kultura suvremene škole na Filozofskom fakultetu u Osijeku, a od 2016. na Poslijediplomskom doktorskom studiju Kvaliteta u odgoju i obrazovanju na Sveučilištu u Zadru.

Bila je predsjednica povjerenstva za osiguranje i unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja te stekla certifikat za osiguranje kvalitete u visokoškolskim ustanovama ISO standard 9001. Predsjednica je povjerenstva za polaganje stručnih ispita odgojitelja i pedagoga u predškolskim ustanovama za područje pet slavonskih Županija od 2008.

Bila je sudionica Projekta “Program psihosocijalne pomoći prognanoj djeci u Republici Hrvatskoj, 1998. godine i radila kao savjetnica na mirnoj reintegraciji hrvatskog Podunavlja u odgojno-obrazovni sustav Republike Hrvatske u Vukovaru i Baranji.

Bila je suradnica na trima znanstvenim projektima Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta Republike Hrvatske,  vodila je međunarodni IPA projekt RO-ufos-luna-MI, Improvement of Position of Roma Children in Education in Baranja Region i bila suradnica  na projektu K2 Erasmus + ''Pacemaking the education and employment: answers to new challenges and opportunities'.

Bila je voditeljica na dislociranom preddiplomskom studiju predškolskog odgoja u Vukovaru od  2003. do 2006., voditeljica Odsjeka za društvene znanosti akademske 2006./2007, prodekanica za stručno-razvojne poslove od 2009. do 2010. i prodekanica za nastavu od 2010. do 2018.

Autorica i suautorica  je 2 znanstvene monografije, 4 poglavlja u knjizi, suurednica 4 zbornika radova sa znanstvenih konferencija, 80 - tak znanstvenih i stručnih radova iz pedagogije te je bila članica ili predsjednica 14 znanstvenih skupova.

Članica je Sveučilišnog savjeta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Predsjednica upravnog odbora Gradske i sveučilišne knjižnice u Osijeku te članica Matice hrvatske i međunarodne udruge Association fot Teacher Education in Europe.

Više informacija dostupno je na: https://www.foozos.hr/ustrojbene-jedinice-fakulteta/odsjeci/odsjek-za-cjelozivotno-obrazovanje/katedra-za-pedagogiju-cjelozivotnog-obrazovanja