Radovi/Articles/Artikel

2016
Seletković, T., Šimunović Z., & Matoš N. (2016).  Učenje i poučavanje glazbe u 21. stoljeću: glazba u kontekstu. Život i škola. 62(3), 275-284.
Nemet, M. Brust, & Sili A. (2016).  Učiteljeve didaktičko‐metodičke kompetencije za učinkovitu nastavnu komunikaciju. Život i škola. 62(3), 163-172.
Prgomet, A. (2016).  Učiteljska izobrazba usmjerena na stjecanje profesionalnih kompetencija: sadržajni paradigmatski zaokret ili novo terminološko ruho konstitutivnim sastavnicama učiteljske izobrazbe. Život i škola. 62(3), 55-63.
Varga, R., Peko A., & Vican D. (2016).  Uloga ravnatelja u koncepcijama promjena odgojno-obrazovnog sustava Republike Hrvatske. Život i škola. 62(2), 39-50.
Ćatić, va. (2016).  Upotrebljivost didaktičkih modela planiranja nastave (Klafki, Heimann ili Schulz?). Život i škola. 62(1), 73-91.
Agić, I. Jurčević, Bogut I., & Romštajn Š. (2016).  Usporedba zastupljenosti ekoloških tema u udžbenicima prirode i društva Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke, pokrajine Nordrhein –Westfallen. Život i škola. 62(1),  247-253.
Vuletić, A. (2016).  Utjecaj samootkrivanja na Facebooku na smanjenje nesigurnosti, sviđanje i socijalnu atraktivnost. Život i škola. 62(2), 49-68.
Ivek, N. (2016).  Utjecaj slušanja glazbe i glazbenih aktivnosti na smanjenje pesimizma učenika viših razreda osnovne škole. Život i škola. 62(2), 185-199.
Ivek, N. (2016).  Utjecaj slušanja glazbe i glazbenih aktivnosti na smanjenje pesimizma učenika viših razreda osnovne škole. Život i škola. 62(2), 185-199.
Vrdoljak, G. (2016).  Važnost strategija učenja za uspjeh u fizici kod srednjoškolaca. Život i škola. 62(2), 69-78.
Velki, T., Bačmaga I., & Juka I. (2016).  Vršnjačko zlostavljanje u osječkim školama i mjere prevencije. Život i škola. 62(2), 27-46.
Posavec, M. (2016).  Zadovoljstvo poslom i poduzetničke sklonosti voditelja učeničkih zadruga. Život i škola. 62(1), 139-149.
Duh, M., & Logar V. (2016).  Značajnost kvalitetnog pedagoškog rada kod razvijanja likovnih sposobnosti učenika na razrednom stupnju osnovne škole . Život i škola. 62(3), 219-229.
2015
Vidulin, S., & Bolić M. (2015).   Analiza učeničkih postignuća iz područja glazbene umjetnosti i kulture u kontekstu nacionalnog okvirnog kurikuluma. Život i škola. 61(2), 109-121.
Sušac, T. (2015).  Analiza uspješnosti učenika koji pohađaju nastavu u kombiniranim odjelima. Život i škola. 61(1), 153-162.
Šustek, I. (2015).  Arthur Brühlmeier HEAD, HEART AND HAND EDUCATION IN THE SPIRIT OF PESTALOZZI. Život i škola. 61(2), 229-236.
Ćosić, S. (2015).  Čepinska loza obitelji Adamovich (terenski zavičajni projekt u izvannastavnoj aktivnosti povijesti). Život i škola. 61(1), 177-180.
Kojić, M., Zeba R., & Markov Z. (2015).  Crtež i likovni izraz u otkrivanju i suzbijanju dječje agresivnosti. Život i škola. 61(1), 163-174.
Grđan, Z. (2015).  Dianne Jackson i Martin Needham ENGAGING WITH PARENTS IN EARLY YEARS SETTINGS. Život i škola. 61(2), 239-247.
Tokić, I. Somolanji, & Majer J. Kretić (2015).  Dijete kao aktivni sudionik polaska u osnovnu školu. Život i škola. 61(1), 103-110.
Malašić, A. (2015).  Dijete,odgojitelj,arhitekt -partnersko sukonstruiranje prostorno-materijalnoga okruženja dječjega vrtića . Život i škola. 61(1), 123-132.
Stipanec, S., & Bartolac A. (2015).  Ergonomska prilagodba životnog prostora za djecu predškolske dobi. Život i škola. 61(2), 81-92.
Dević, J. (2015).  Erna Müller, „ÜBERGANGSSYSTEME“ FÜR BENACHTEILIGTE JUGENDLICHE IM VERGLEICH: STRUKTUREN UND PROBLEME IN DEUTSCHLAND UND DÄNEMARK. Život i škola. 61(1), 196-197.
Kolar, E. Berbić, & Žulj M. (2015).  Frazeologija dječjega jezika. Život i škola. 61(2), 145-155.
Burai, R. (2015).   Hofstedeove dimenzije – doprinos (su)konstrukciji interkulturalnog kurikuluma. Život i škola. 61(2), 97-106.

Stranice