Radovi/Articles/Artikel

2018
Škutor, M. (2018).  Sportska tjelesna aktivnost i prehrambene navike mladih kao prediktor zdravog životnog stila . Život i škola. 64(2), 167-181.
Iveković, I. (2018).  Stavovi odgojitelja o dječjim tjelesnim aktivnostima. Život i škola. 64(2), 
Dobrota, S., & Conar R. (2018).  Stavovi učenika prema nastavi Glazbene kulture i Glazbene umjetnosti. Život i škola. 64(1), 131-139.
Jelavić, F. (2018).  Što metodika jest?. Život i škola. 64(2), 213-219.
Senjan, I. (2018).  Suvremeni pristup oblikovanju glazbenoga ukusa učenika u nastavi glazbene umjetnosti. Život i škola. 64(2), 77-100.
Petrović, Đ. (2018).  Tjelesne aktivnosti u školi. Život i škola. 64(2), 195-201.
Močinić, S., & Brajković M. Crnčić (2018).  Tradicijska glazba Istre u nastavi Glazbene kulture nižih razreda osnovne škole. Život i škola. 64(1), 141-152.
Szűcs, T. (2018).  Utjecaj glazbenog obrazovanja na razvoj djeteta. Život i škola. 64(2), 53-64.
Tokić, I. Somolanji, & Vukašinović A. (2018).  Virtualne društvene mreže i ostvarivanje partnerstva obitelji i dječjeg vrtića. Život i škola. 64(1), 105-116.
Mamula, M., & Trtanj I. (2018).  Vrste rečenica u uzorcima govornoga jezika djece mlađe školske dobi. Život i škola. 64(1), 171-185.
Jurković, D., & Nikčević-Milković A. (2018).  Zadovoljstvo studijem budućih učitelja. Život i škola. 64(1), 31-41.
Lenard, D. Božić, & Pintarić L. (2018).  Zahtjevi poslodavaca o komunikacijskim vještinama iz perspektive studenata. Život i škola. 64(1), 73-86.
Ravlić, D. (2018).  Znanja i stavovi učitelja o prilagodbi Likovne kulture umjetnički darovitoj djeci. Život i škola. 64(1), 155-168.

Stranice