Radovi/Articles/Artikel

Journal Article
Kekez, A., & Bilić V. (2015).  Zašto dobra djeca rade loše stvari: uloga moralnog odstupanja u različitom angažmanu djece u vršnjačkom nasilju. Život i škola. 61(2), 47-64.
Mucić, M. (2015).  Zašto treba upoznati umjetničku glazbu? . Život i škola. 61(1), 183-188.
Jadrešin, A., & Mustapić J. (2014).  Žene koje čine kaznena djela. Život i škola. 60(2), 129-135.
Knežević, B. (2017).  Živimo li zdravo?. Život i škola. 63(2), 135-146.
Kragulj, S., & Munjiza E. (2010).  Život i djelo prof. Dr. Ante Vukasovića ( uz 80 godina života i 60 godina plodnog pedagoškog rada ). Život i škola. 56(1), 210-224.
Bilić, V. (2012).  Životni ciljevi adolescenata sklonih kockanju. Život i škola. 58(1), 77-92.
Olvaszto, Z. (2010).  Životni stil i tjelesna aktivnost studenata pedagogije. Život i škola. 56(2), 91-102.
Malnar, J. (2008).  Zlatni danci 10 - život i djelo(vanje) Suncane Škrinjaric (Medunarodni znanstveni skup ZLATNI DANCI 10, 10. i 11. travnja 2008. Filozofski fakultet Osijek). Život i škola. 54(2), 199-202.
Živković, V. (2009).  Zlatni danci 9 – Život i djelo(vanje) Ante Gardaša Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa (Filozofski fakultet, Osijek, 29. i 30. ožujka 2007.). Život i škola. 55(1), 155-158.
Duh, M., & Logar V. (2016).  Značajnost kvalitetnog pedagoškog rada kod razvijanja likovnih sposobnosti učenika na razrednom stupnju osnovne škole . Život i škola. 62(3), 219-229.
Osmić, I. (2004).  Znanja i stavovi adolescenata o narkomaniji. Život i škola. 50(1), 16-23.
Kapac, V. (2008).  Znanja i stavovi nastavnika o školskom ocjenjivanju. Život i škola. 54(2), 163-172.
Ravlić, D. (2018).  Znanja i stavovi učitelja o prilagodbi Likovne kulture umjetnički darovitoj djeci. Život i škola. 64(1), 155-168.

Stranice