Radovi/Articles/Artikel

2006
Bjedov, V. (2006).  Metodički pristupi filmu u nastavi hrvatskoga jezika nižih razreda osnovne škole. Život i škola. 52(1), 123-131.
Kraljik, M. Perić (2006).  O dramskim igrama za djecu predškolskog uzrasta. Život i škola. 52(1), 147-154.
Pintarić, A. (2006).  O knjizi Pregled hrvatske dječje književnosti Stjepana Hranjeca, Školska knjiga, Zagreb, 2006.. Život i škola. 52(1), 169-171.
Brajčić, M., & Mrkonjić A. (2006).  Pedagoški aspekti etno-muzeja Slivno. Život i škola. 52(1), 46-56.
Pavelić, M. Števanić, & Vlasac I. (2006).  Postignuća učenika primjenom različitih metoda i oblika rada u nastavi prirode. Život i škola. 52(1), 155-165.
Begić, J. Šulentić (2006).  Primjena otvorenoga modela nastave glazbe. Život i škola. 52(1), 97-104.
Tauš, J., & Munjiza E. (2006).  Represivne i permisivne mjere u odgoju djece mlađe školske dobi. Život i škola. 52(1), 69-78.
Buljubašić-Kuzmanović, V. (2006).  Što se od školovanja očekuje u Hrvatskoj, a što u Finskoj. Život i škola. 52(1), 29-45.
Peko, A., Sablić M., & Livazović G. (2006).  Suradničko učenje u mlađoj školskoj dobi. Život i škola. 52(1), 17-27.
Bognar, L. (2006).  Suradničko učenje u sveučilišnoj nastavi. Život i škola. 52(1), 7-16.
Mihaljević, M. (2006).  Tragom hrvatskoga knjizevnoga jezika - opetovanje i usustavljivanje. Život i škola. 52(1), 132-137.
Mihajlovski, V. (2006).  Vježbenički model govorne igre s darovitom djecom predškolske dobi. Život i škola. 52(1), 57-62.
Šerić, N. (2006).  Zahvalnost čitanju Danko Plevnik, Fortuna čitanja, Hrvatsko čitateljsko društvo, Osijek, 2006.. Život i škola. 52(1), 176-178.
2005
Kovačević, M. (2005).  Aktivno učenje u interaktivnom odnosu sa sadržajima iz prirodoslovno-matematičkoga područja. Život i škola. 51(1), 7-15.
Kosinac, Z., & Banović I. (2005).  Analiza praćenja izostanaka učenika srednjih škola s nastave tjelesne i zdravstvene kulture u Splitu. Život i škola. 51(2), 133-145.
Plenković, S. Grakalić (2005).  Autobiografski zapisi mladih. Život i škola. 51(1), 86-96.
Jelušić, S. (2005).  Dječja knjižnica u razvijanju čitateljske kulture u obitelji (priopćenje o projektu istraživanje čitateljskih interesa i informacijskih potreba djece i mladih). Život i škola. 51(2), 77-91.
Balta, I. (2005).  Iseljavanje iz Slavonije pred Prvi svjetski rat. Život i škola. 51(1), 34-49.
Brlas, S., Koprek S., Kovač G., Majurec M., Matoševi L., Obradović S., et al. (2005).  Javnozdravstveni problemi među učenicima srednjih škola (rezultati istraživanja) Virovitica-Slatina-Orahovica-Pitomača, 2005.. Život i škola. 51(2), 126-132.
Pintarić, A. (2005).  Karol Visinko: Dječja priča – povijest, teorija, interpretacija i recepcija. Život i škola. 51(1), 145-147.
Ivančić, I. (2005).  Kurikulumski pristup domskom odgoju. Život i škola. 51(1), 97-105.
Omazić, M., & Šoštarić B. (2005).  Metonimija kao strategija prevođenja kulturoloških pojmova. Život i škola. 51(2), 7-16.
Bagarić, V. (2005).  Misaona i biblijska tematika Kranjčevićeva pjesničkog izraza. Život i škola. 51(2), 69-76.
Bagarić, V. (2005).  Naš dragi Matoš primjer iz školske prakse. Život i škola. 51(1), 118-124.
Miliša, Z. (2005).  Nasilje među mladima ili nad mladima!. Život i škola. 51(1), 56-75.

Stranice