Radovi/Articles/Artikel

2007
Pintarić, A. (2007).  Novele »Zlatookin osmijeh« Stjepka Težaka. Život i škola. 53(2), 110-121.
Pintarić, A. (2007).  O knjizi ''Kako zavoljeti knjigu i čitanje'' Sandre Centner. Life and school. 53(2), 91-92.
Sili, A. (2007).  Pismene vježbe u nižim razredima osnovne škole. Život i škola. 53(2), 64-70.
Gal, K., & Živić I. (2007).  Poučavanje izgovora engleskoga jezika s učenicima 1. razreda osnovne škole. Život i škola. 53(1), 81-86.
Kosinac, Z., & Banović I. (2007).  Povezanost između nekih pokazatelja nepravilnoga tjelesnoga držanja i skolioze u djece juvenilne dobi. Život i škola. 53(1), 37-48.
Pintarić, A. (2007).  Prikaz knjige Zdrava i nezdrava religioznost Psihologijskoreligijski pristup dr. fra Šimuna Šite Ćorića (FRAM – ZIRAL GLAS KONCILA, Mostar - Zagreb, 2006.). Život i škola. 53(2), 85-90.
Bjedov, V. (2007).  Prinos Stjepka Težaka metodici Hrvatskoga jezika. Život i škola. 53(2), 122-127.
Slačanac, I., & Munjiza E. (2007).  Programski sadržaji razredne nastave i mogućnosti njihove realizacije u školskima vrtovima (rad je izvadak iz diplomskoga rada Pedagogijska funkcija školskih vrtova, obranjen na Visokoj učiteljskoj školi u Osijeku). Život i škola. 53(1), 87-100.
Nosić, V. Crnković (2007).  Projekt u nastavi Hrvatskoga jezika. Život i škola. 53(2), 57-63.
Delaš, M., & Dragun D. (2007).  Recepcija Andersenovih bajki i metodička interpretacija bajke Ružno pače u nižim razredima osnovne škole. Život i škola. 53(2), 71-82.
Mihaljević, M. (2007).  Riječi – Zrcalo jezika S. Težak, Z. Klinžić, M. Bacan, Moj hrvatski 8, Školska knjiga, Zagreb, 2007., prikaz. Život i škola. 53(2), 135-136.
Ruić, R. (2007).  Stavovi gimnazijskih učenika prema grupnom radu u nastavi kemije. Život i škola. 53(1), 49-61.
Nemeth-Jajić, J. (2007).  Stjepko Težak – autor (osnovno)školskih udžbenika. Život i škola. 53(2), 97-109.
Grginič, M. (2007).  Što petogodišnjaci znaju o pismenosti. Život i škola. 53(1), 7-27.
Kolenić, L. (2007).  Učenje Hrvatskoga jezika kao stranoga Ljudmila Vasiljeva i Damir Pešorda: Horvatska mova, Lavov 2007.. Život i škola. 53(1), 129-131.
Gal, K. (2007).  Uporaba PowerPoint prezentacija za postizanje bolje motivacije na satu Engleskoga jezika s učenicima 2. razreda gimnazije. Život i škola. 53(1), 117-126.
Vujić, V. (2007).  Vrjednovanje krasnoslova u višim razredima osnovne škole. Život i škola. 53(1), 101-106.
Haramija, D. (2007).  Vrste slovenskoga omladinskoga realističkoga romana. Život i škola. 53(2), 7-18.

Stranice