Radovi/Articles/Artikel

2008
Šag, M. (2008).  Primjer projektne nastave, Povijest hrvatskoga jezika od pocetaka pismenosti do 15 st.. Život i škola. 54(2), 103-112.
Hosu, Z. (2008).  Projektna nastava, Sacuvajmo zdrave zube. Život i škola. 54(2), 95-102.
Zorić, V. (2008).  Provjera i ocjenjivanje znanja ucenika u nastavi filozofije u srednjoj školi. Život i škola. 54(2), 113-126.
Žeko, K. (2008).  Pustolovni dječji romani. Život i škola. 54(1), 65-78.
Barišić, M., & Majer J. Kretić (2008).  Rad po postajama. Život i škola. 54(1), 111-116.
Lazzarich, M. (2008).  Razigrani mrak Ljubica Kolaric-Dumic, Ja se mraka ne bojim, Adamic, Rijeka, 2008.. Život i škola. 54(2), 191-193.
Skelac, M. (2008).  Razvojno-integrativna supervizija u školi. Život i škola. 54(1), 169-174.
Zorić, V. (2008).  Sokratova dijaloška metoda. Život i škola. 54(2), 27-40.
Ercegovac, I. Reić -, & Jukić T. (2008).  Suradnicko ucenje u razrednoj nastavi. Život i škola. 54(2), 69-80.
Juričić, M. (2008).  Uciteljevo zadovoljstvo temeljnim cimbenicima izvannastavnih aktivnosti. Život i škola. 54(2), 9-26.
Hranjec, S. (2008).  "Umjetničke bajke – teorija, pregled i interpretacije", Ane Pintarić, Filozofski fakultet, Osijek, 2008.. Život i škola. 54(1), 177-178.
Palčić, M. Penca (2008).  Utjecaj provjeravanja i ocjenjivanja znanja na učenje. Život i škola. 54(1), 137-148.
Palčić, M. Penca (2008).  Vpliv preverjanja in ocenjevanja znanja na učenje. Život i škola. 54(1), 125-136.
Malnar, J. (2008).  Zlatni danci 10 - život i djelo(vanje) Suncane Škrinjaric (Medunarodni znanstveni skup ZLATNI DANCI 10, 10. i 11. travnja 2008. Filozofski fakultet Osijek). Život i škola. 54(2), 199-202.
Kapac, V. (2008).  Znanja i stavovi nastavnika o školskom ocjenjivanju. Život i škola. 54(2), 163-172.

Stranice