Radovi/Articles/Artikel

2009
Benić, N. (2009).  Davorski govor. Život i škola. 55(1), 126-147.
Haramija, D. (2009).  Desa Muck. Život i škola. 55(2), 170-184.
Livazović, G. (2009).  Germanistentreffen Deutschland- Süd-Ost-Europa, Dokumentation der Tagungsbeitrāge Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD), 2007.. Život i škola. 55(1), 159-161.
C. Kosinac, Z. (2009).  Igra u funkciji poticaja uspravnog stava i ravnoteže u djece razvojne dobi. Život i škola. 55(2), 11-22.
Kuzmanović, V. Buljubaši, Milašin A., & Vranić T. (2009).  Ispitivanje učestalosti verbalne agresije kod djece i mladeži. Život i škola. 55(2), 116-141.
Hranjec, S. (2009).  Ispunjenje funkcije književnosti (i) božjom riječi prikaz knjige "Biblija i književnost – interpretacije" Ane Pintarić. Život i škola. 55(2), 253-255.
Buzađija, N. (2009).  Istraživanje efikasnosti primjene Blended Learning sustava u nastavi Informatike u srednjem obrazovanju. Život i škola. 55(2), 50-61.
Kuzmanović, V. Buljubaši (2009).  Kooperativno učenje kao indikator kvalitete odgoja i obrazovanja. Život i škola. 55(1), 50-57.
Gazibara, S. (2009).  Likovi dječaka i djevojčica u djelima Sanje Pilić. Život i škola. 55(1), 95-107.
Livazović, G. (2009).  Mass media in a changing world: history, industry, controversy George Rodman, McGraw-Hill, New York, 2006.. Život i škola. 55(1), 151-154.
Dušević, R., Dujmović A., Grbčić T., & Casalonga G. (2009).  Matura – ispit zrelosti … o 155. obljetnici …. Život i škola. 55(2), 215-226.
Milić, K., & Pintarić A. (2009).  Pjesme Ljubice Kolarić – Dumić - teorijska i metodička interpetacija. Život i škola. 55(1), 58-72.
Slunjski, E. (2009).  Postizanje odgojno-obrazovne prakse vrtića usklađene s prirodom djeteta i odraslog. Život i škola. 55(2), 104-115.
Sindik, J., & Pavić M. (2009).  Povezanost općih razvojnih kompetencija i fonološke svjesnosti kod predškolske djece. Život i škola. 55(2), 62-77.
Nosić, V. (2009).  Produkcija dokumentarnog filma u gimnaziji "Matija Mesić" u Slavonskom Brodu. Život i škola. 55(2), 203-214.
Dobrota, S., & Tomaš S. (2009).  Računalna igra u glazbenoj nastavi: Glazbena igra Orašar. Život i škola. 55(1), 29-39.
Ljubešić, M. (2009).  Računalom kroz nastavu Hrvatskoga jezika i književnosti. Život i škola. 55(2), 23-49.
Kosić, A. (2009).  Roditelji i nastavnici - partneri u unapređivanju odgojno – obrazovnog procesa u osnovnoj školi. Život i škola. 55(2), 227-234.
Koludrović, M., Jukić T., & Ercegovac I. Reić (2009).  Sagorijevanje na poslu kod učitelja razredne i predmetne nastave te srednjoškolskih nastavnika. Život i škola. 55(2), 235-249.
Pintarić, A., & Mihoković T. (2009).  Školska interpretacija romana "Divlji konj" Božidara Prosenjaka. Život i škola. 55(1), 81-94.
Imširagić, A. (2009).  Stavovi roditelja učenika oštećenoga sluha o suradnji obitelji i škole. Život i škola. 55(1), 73-80.
Boras, M. (2009).  Suvremeni pristupi nastavi prirode i društva. Život i škola. 55(1), 40-49.
Tolić, M. (2009).  Temeljni pojmovi suvremene medijske pedagogije. Život i škola. 55(2), 97-103.
Livazović, G. (2009).  Teorijsko – metodološke značajke utjecaja medija na adolescente. Život i škola. 55(1), 108-115.
Ćosić, S. (2009).  Terenski zavičajni projekt povjesničara osnovne škole. Život i škola. 55(2), 197-202.

Stranice