Radovi/Articles/Artikel

2010
Maleš, D., Stričević I., & Ljubetić M. (2010).  Osposobljavanje budućih pedagoga za rad s roditeljima. Život i škola. 56(2), 35-44.
Horvat, M. (2010).  Pjevanje, slušanje glazbe i elementi glazbene kreativnosti u nastavi glazbene kulture i primjena istih u nastavi katoličkog vjeronauka. Život i škola. 56(1), 185-202.
Radičević, B., & Begić J. Šulentić (2010).  Pjevanje u prvim trima razredima osnovne škole. Život i škola. 56(2), 243-252.
Škrbina, D. (2010).  Podrška udomitelja koji udomljavaju djecu s Down sindromom. Život i škola. 56(1), 9-34.
Franković, S. (2010).  Posestrimstvo bijelih kopriva – poistovjećivanje po snazi umjetnosti i/ili po krhkosti života?. Život i škola. 56(2), 126-155.
Petrović, Đ. (2010).  Poticanje kreativnosti u kombiniranom razrednom odjelu. Život i škola. 56(2), 267-281.
Sindik, J. (2010).  Povezanost emocionalne kompetencije te mašte i empatije odgojitelja sa stavovima o darovitoj djeci. Život i škola. 56(2), 65-90.
Nemet, L. Dubac (2010).  Prikaz tematske jedinice endokrini sustav u nastavi medicinskoga engleskoga na stručnom studiju sestrinstva. Život i škola. 56(2), 233-242.
Lukaš, M. (2010).  Prof. dr. sc. Josip Markovac, prof. dr. sc. Valentin Puževski: Ante Vukasović Životno djelo i bibliografija uz 80. obljetnicu života i 60. obljetnicu plodna pedagoškog djelovanja. Život i škola. 56(2), 285-289.
Martinčević, J. (2010).  Provođenje slobodnog vremena i uključenost učenika u izvannastavne aktivnosti unutar škole. Život i škola. 56(2), 29-34.
Šincek, D. (2010).  Sexting: slanje i prosljeđivanje seksualno eksplicitnih fotografija i poruka. Život i škola. 56(1), 130-140.
Imširagić, A., Imširagić A., & Hukić L. (2010).  Stavovi učenika oštećenog sluha o rasprostranjenosti nasilja. Život i škola. 56(1), 109-118.
Kuzmanović, V. Buljubaši, Kavur M., & Perak M. (2010).  Stavovi učitelja o ocjenjivanju. Život i škola. 56(2), 183-199.
Hajdin, L. (2010).  Taguchi, H. L. (2010). Going Beyond the Theory/ Practice Divide in Early Childhood Education - Introducing an intraactive pedagogy. London and New York: Routledge. Život i škola. 56(2), 298-301.
Kvesić, M., Sekulić N. Zenić, & Kvesić I. (2010).  Tjelesni aktivitet, stres i zdravstveni status ravnatelja osnovnih škola u Hrvatskoj. Život i škola. 56(2), 200-209.
Vidić, T. (2010).  Učiteljske percepcije učeničkih ponašanja: (ne)poštivanje, socijalizacija i pozornost na satu. Život i škola. 56(1), 77-90.
Munjiza, E., & Kragulj S. (2010).  Utemeljenje i rad školskih knjižnica u Hrvatskoj do kraja XIX. stoljeća. Život i škola. 56(1), 153-168.
Baf, M. Ružić, & Paić M. Radetić (2010).  Utjecaj računalnih igara na mlade i uporaba PEGI alata. Život i škola. 56(2), 9-18.
Posavec, M. (2010).  Višestruke inteligencije u nastavi. Život i škola. 56(2), 55-64.
Kragulj, S., & Munjiza E. (2010).  Život i djelo prof. Dr. Ante Vukasovića ( uz 80 godina života i 60 godina plodnog pedagoškog rada ). Život i škola. 56(1), 210-224.
Olvaszto, Z. (2010).  Životni stil i tjelesna aktivnost studenata pedagogije. Život i škola. 56(2), 91-102.

Stranice